Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba Ciljevi programa • Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i “većine”. • Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane „većine“ i de-tabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije). • Povećana efikasnost i […]

Nastavi

Poštovanje prava nacionalnih manjina

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Poštovanje prava nacionalnih manjina Ciljevi programa • Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina. • Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Intenzivirana interetnička razmena. • Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina. • Unapređenje manjinske kulturne autonomije. Kontakt Aleksandra […]

Nastavi

Transparentnost i odgovornost

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Transparentnost i odgovornost Cilj programa • Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija. Očekivani ishodi programskih aktivnosti • Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa. • Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije. • Prošireno razumevanje da je zaštita […]

Nastavi