Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

MINISTARSTVO ZDRAVLjA Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja” 1. za prijavu programa/projekata i skupova stručnih organizacija, saveta  i udruženja 2. za finansijsku podršku i pokroviteljstvo ministarstva zdravlja Programe/projekte  mogu  prijaviti sve  zainteresovane  organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim aktivnostima na unapređenju zdravlja. Udruženja, u skladu sa […]

Nastavi

Prijava projekata za realizaciju programa „Srbija protiv raka“

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa «Srbija protiv raka», koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove, specijalizovane organizacije i udruženja koje se bave poslovima prevencije, ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i […]

Nastavi

Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLjA Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju   Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja. 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih […]

Nastavi