Javni poziv mladima za uključivanje u radne prakse Subotica, Sombor i Kanjiža

Konkursi

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv mladima za uključivanje u radne prakse Subotica, Sombor i Kanjiža

Program „Biznis mladih Srbije“ poziva mlade ljude do 30 godina, koji su stekli srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, da se prijave za učešće u dvomesečnom programu radne prakse na konkretne praktikantske pozicije predstavljenje u tabeli na poslednjim stranama ovog javnog poziva. Cilj programa je da se mladima omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Potencijalni praktikanti će, nakon preliminarne selekcije, pohađati obuku za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini).

Nakon obuke, potencijalni praktikanti će proći dodatan proces selekcije na intervjuima kod poslodavaca koji su otvorili praktikantske pozicije. Odabrani praktikanti će, na početku radne prakse, dobiti stručnog mentora koji će definisati profesionalne veštine koje mlada osoba treba da stekne, a koje su deo razvojnih ciljeva obavljanja prakse. Tokom trajanja prakse i poslodavac i praktikant biće u kontaktu sa regionalnim koordinatorom programa „Biznis mladih Srbije“. Na taj način će se pratiti realizacija ciljeva prakse i pružiti podrška u prevazilaženju eventualnih problema. Praktikanti će tokom i nakon obavljene prakse dati svoju procenu programa prakse. Od poslodavaca se očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i da im izdaju potvrdu o obavljenoj radnoj praksi.

Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane)

Vremenski okvir

Poziv je otvoren do 15.00 časova, 15. oktobra 2012. godine.

Preliminarna selekcija potencijalnih praktikanata biće obavljena do 18. oktobra 2012. godine.

Preliminarno selektovani potencijalni praktikanti biće upućeni na obaveznu jednodnevnu obuku u svojim mestima od 19. do 23. oktobra 2012. godine.

Nakon uspešno završene obuke potencijalni praktikanti će biti upoznati sa poslodavcima koji nude mogućnost za radne prakse. Intervjuisanje i odluku o kandidatima koje će primiti na praksu poslodavci će obaviti u periodu od 22. do 29. oktobra 2012. godine.

Prijem mladih na radnu praksu može početi najkasnije 1. novembra 2012. godine, a radne prakse se završavaju 31. decembra 2012. godine.

Uslovi za konkurisanje
Pravo učešća imaju mlade osobe:
– do i uključujući 30 godina starosti,
– koje su nezaposlene, na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje,
– sa prebivalištem u gradovima/opštinama Subotica, Sombor i Kanjiža.

Obaveze potencijalnih praktikanata
Potencijalni praktikant je u obavezi da:
– pohađa jednodnevnu obuku za prilagođavanje na radno okruženje;
– potpiše Ugovor o delu, kojim se definišu prava i obaveze praktikanta;
– na mesečnom nivou dostavi izveštaj o radnoj praksi regionalnom koordinatoru programa Biznis mladih Srbije.

Potrebna dokumenta za učestvovanje u programu
Formular za prijavu za učešće u programu.
Ukoliko bude odabran za konkretnu praktikantsku poziciju biće potrebna potvrda o radnom statusu koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Selekcija
Preliminarnu selekciju potencijalnih praktikanata obaviće komisija sastavljena od predstavnika programa „Biznis mladih Srbije“ i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Način podnošenja prijave
Popunjeni prijavni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za prijem mladih na radne prakse“, na infosu@biznismladihsrbije.org
Kontakt osoba za dodatne informacije za za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528 infosu@biznismladihsrbije.org
O programu „Biznis mladih Srbije“

Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško međuopštinsko partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama „Eneca“ Niš, „Sunce“ Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajt www.biznismladihsrbije.org