Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini I DODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova. II OPŠTI USLOVI KONKURSA 1.    Na Konkursu mogu […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini koji se […]

Nastavi

Konkurs – Sufinansiranje projekata finansiranih iz EU fondova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2014. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske Unije Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): 1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji APV koj e nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta […]

Nastavi