Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2013. godini I Predmet konkursa je: sufinansiranje štampanih, audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom. Cilj konkursa je: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2013.godini I Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa. Cilj konkursaje: podrška ostvarivanju  prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života. II Uslovi za […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2013.godini I Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina. Cilj konkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji štampanih, audio i audiovizuelnih radova na […]

Nastavi