Spisak dobara – 8% PDV

Vesti

8 percent signOd uvođenja Zakona o porezu na dodatu vrednost 2005. godine pa do danas vrlo često se javljaju dileme oko određivanja proizvoda kojima se promet oporezuje po povlašćenoj stopi od 8 %. Pravilno određivanje stope značajno je i sa stanovišta države ali i poreskog obveznika. Ukoliko se obračuna niža stopa, a nije pravilno da se primeni niža stopa i ne izvrši se ispravka, budžet republike je direktno oštećen.

Ukoliko se obračuna niža stopa, a kontrolom se utvrdi da je bilo potrebno primeniti višu stopu od 20 %, poreski obveznik, pored sudskog postupka, kazne  i uplate razlike poreza, neće imati mogućnosti da razliku poreza naplati od kupca, jer ni jedan kupac neće prihvatiti ovakvu trgovinu i direktno povećava svoje troškove u bilansu i smanjuje svoju likvidnost za navedenu razliku.

Da bi se izbegle ove dileme, zakonodavac  objavljuje spisak dobara na koje se odnosi povlašćena stopa. Iskustva kazuju da poreski obveznici u ne malom broju slučajeva, ili zbog neznanja da postoji spisak ili zbog pogrešne procene, ne koristeći ovaj spisak, ulaze u poreski prekršaj i stvaraju nepotrebne neprijatnosti.

Iz ovih razloga, kao i zbog potrebe da se ukaže na segment ove vrlo značajne materije oko PDV, u prilogu dostavljamo vam ažurirani spisak dobara koja se  prema članu 23. Zakona o PDV oporezuju posebnom poreskom stopom od 8 % razvrstnanih po nomenklaturi carinske tarife. Spisak je ažuriran sa 08.08.2013. godine i stavljen je na raspolaganje svim obveznicima koji isti ne poseduju.

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA
Senćanski put 15
24000 Subotica
Republika Srbija
Tel/faks: 381 24 553 357
Web: www.rpk-subotica.org.rs

zp8497586rq