POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO – Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 12. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22 i 27/23) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2023. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2023. godini hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – sa ukupno 200.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 2/23), koja je dostupna i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2023. godine.

Predmet konkursa jesu hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava na drugi javni konkurs – od dana objavljivanja u “Službenom listu APV“, dnevnom listu “Srpski telegraf“, na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu, a najkasnije do 15. novembra 2023. godine.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs hitne kapitalne popravke – II”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Razmatranje i procenu prijava prispelih na javni konkurs komisija vrši najmanje svaka tri meseca u toku perioda na koji je javni konkurs otvoren. Nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, komisija sačinjava bodovnu listu i obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta – odlučuje o dodeli sredstava rešenjem koje je konačno. Prijave za dodelu sredstava boduju se prema sledećim kriterijumima:
– stepen neophodnosti realizacije tražene izgradnje, održavanja, odnosno opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30;
– doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30;
– stepen hitnosti u odnosu na pružanje zdravstvenih usluga – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 10;
– postojanje naloga inspekcije za postupanje – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 5;
– doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 5;
– visina traženih sredstava, te odnos troškova i očekivanih rezultata – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15,
– nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora – ukupan broj bodova koji se može dodeliti je 5.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije