POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2023. godini – startap za početnike i mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2023. godini – startap za početnike i mlade

CILj
Cilj dodele bespovratnih sredstava je da se novoosnovanim privrednim subjektima olakša funkcionisanje i poveća stepen opstanka na tržištu i zapošljavanja, poboljšaju uslovi poslovanja i unapredi konkurentnost kao i sveukupni dalji rast i razvoj preduzetništva u AP Vojvodini, sa posebnim osvrtom na mlade početnike.
Pod startapom za početnike, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se preduzetnici i privredna društva3 koja posluju od 1. januara 2022. godine. Pod mladim početnicima podrazumevaju se osnivači/vlasnici koji su u momentu registrovanja privrednog subjekta bili mlađi od 35 godina.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme koja je kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 1. januara 2022. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. Sredstva se odobravaju po principu refundacije.

Pod nabavkom mašina/opreme podrazumeva se proizvodna i druga oprema koja je u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda i/ili pružanja usluge.
Mašine/oprema mora biti namenjena za profesionalnu upotrebu u okviru delatnosti. Mašine/oprema može biti polovna, ne starija od 5 godina, uz uslov da podnosilac prijave na Javni konkurs dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Sredstva se ne mogu koristiti za refundiranje troškova za nabavku sledećeg:
– oprema za adaptaciju, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora: ugradna oprema (klima uređaji, ventilatori, solarni paneli, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.), instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.) i opremanje (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.);
– alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, oprema za zaštitu na radu, oružje, kalupi, repromaterijal, potrošni materijal i dr;
– nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.);
– sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna, radna i dr.), prikolice i sl.;
– poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju;
– mašine i oprema za ugostiteljstvo, samousluživanje, sport, zabavu, igre na sreću, kladionice i sl.

Sredstva se ne mogu koristiti ukoliko su obaveze prema dobavljaču/prodavcu izmirene u gotovom novcu, putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga, niti u slučaju da je predmet prijave kupljen na lizing ili je namenjen za iznajmljivanje/rentiranje.

VISINA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara za kapitalne subvencije.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljene e-fakture/računa ili računa- otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti od najmanje 200.000,00
do najviše 1.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
I
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju novoosnovani preduzetnici i privredna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najranije 1. januara 2022. godine i to:
– registrovani na neodređeno vreme i imaju aktivan status i
– razvrstani na mikro ili mala pravna lica4 ili su preduzetnici paušalni poreski obveznici.

II
Prijavu na Javni konkurs raspisan prema ovom Pravilniku, nema pravo da podnese privredni subjekt koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.
Pravo učešća nema ni privredni subjekt nad kojim je shodno Zakonu o stečaju5, pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije, niti privredni subjekt koji je u teškoćama, prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći6.

Rok za podnošenje prijava je od 13. jula do 14. avgusta 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 0800/021-027 i 021/487- 4861 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije