SKGO – Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Konkursi

SKGO

Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje Javni poziv za pružanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje / unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja. Podrška se realizuje u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ukupna vrednost programa je 6,5 miliona evra, telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) zadužena za implementaciju programa.

Ko se može prijaviti
Pravo na prijavu na Javni poziv imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, izuzev gradova, opština i gradskih opština koje su dobile podršku za uspostavljanje mobilnih timova kroz projekte IPA 2012, 2014 i 2016.

Podrška SKGO
Gradovima, opštinama i gradskim opštinama koje budu izabrane na Javnom pozivu, SKGO će obezbediti sveobuhvatnu stručnu, savetodavnu i finansijsku podršku u uspostavljanju/unapređivanju lokalnih mehanizama za inkluziju Roma.

Program će podržati 10 lokalnih samouprava u sledećim aktivnostima:
• Formiranje Koordinacionih tela za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou
• Formiranje mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja
• Izrada/unapređenje lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
• Izrada operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja
• Sufinansiranje operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja za period od 2 godine u maksimalnom iznosu do 10.000 evra po lokalnoj samoupravi odnosno do 70% troškova sprovođenja operativnog plana (obaveza sufinansiranja najmanje 30% ukupnih troškova sprovođenja od strane lokalne samouprave), kao i
• niz aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta, umrežavanja i razmene iskustava lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

U okviru projekta planirana je i izrada i pilotiranje modela za uspostavljanje Mobilnog tima za inkluziju Roma kao inovativnog i integrisanog javnog servisa, uključujući definisane standarde licenciranja, u lokalnim samoupravama koje bude iskazale interesovanje za ovu vrstu podrške i učešće u pilotiranju inovativnog pristupa.

Rok za dostavljanje prijave je 23.06.2023. godine do 16.00 časova.

Info dani
U cilju informisanja lokalnih samouprava o vrstama podrške, proceduri i uslovima konkurisanja, kriterijumima odabira, kao i dokumentaciji za prijavljivanje , biće organizovano pet informativnih sastanaka u periodu od 1. do 8. juna 2023. godine, i to:
• Četvrtak, 1. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Beogradu,
• Petak, 2. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Novom Sadu,
• Utorak, 6. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kraljevu,
• Sreda, 7. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kragujevcu,
• Četvrtak, 8. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Nišu.

Za pitanja od opšteg značaja za proces konkurisanja zainteresovani podnosioci mogu se obratiti SKGO elektronskom poštom na jelena.zec@skgo.org. Na pitanja upućena do 09.06.2023. godine SKGO će objaviti odgovore na internet stranici SKGO u sekciji „Konkursi“.

Detaljnije