Podrška aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva

Konkursi

megaphoneMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Ministarstvo finansija i privrede će, u cilju podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, kroz promovisanje pozitivnih stavova prema preduzetništvu, kod mladih ljudi, žena i osetljivih grupa, finansirati projekte, koje realizuju udruženja u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama a koja ispunjavaju uslove iz Programa.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 20.000.000,00 dinara a pravo na sufinansiranje iznosi 50 % ukupnih opravdanih troškova projekta. Razliku mora finansirati podnosilac prijave ili partner (jedan ili više) iz vlastitih izvora, ili iz drugih izvora koji ne potiču direktno iz budžeta Republike Srbije.

Iznos, odobrenih bespovratnih sredstava po projektu, ne može biti manji od 500.000,00 RSD niti veći od 3.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti samo za projekte čiji je cilj nekomercijalan.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 07. jun 2013. GODINE.

Kompletan tekst „Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini“ sa propratnom dokumentacijom i svim bitnim elementima i pravilima za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti OVDE