POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće kratkoročne projekte od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u AP Vojvodini.

Cilj finansiranja kratkoročnih projekata jeste unapređivanje kvaliteta naučnoistraživačke delatnosti, naučnih rezultata i infrastrukture, kao i povećanje efektivnosti u njihovoj primeni.

Ovim konkursom i finansijskim planom Sekretarijata predviđeno je da se izdvoji ukupno 30.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 1.000.000,00 dinara. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren od 12. maja do 12. juna 2023. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima. Projekte izuzetno mogu prijaviti i druge organizacije koje se bave naučnoistraživačkim radom, a prema posebnoj odluci Sekretarijata.

U izvođenju projekata mogu učestvovati svi istraživači s teritorije AP Vojvodine. Istraživači moraju imati karton naučnog radnika, kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini.

Istraživački tim mora imati najmanje 3, a najviše 8 realizatora.

Rok za realizaciju projekta jeste najduže 12 meseci.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Ivana Momčilović
broj telefona: 021/487-46-79
imejl: kratkorocni@vojvodina.gov.rs

Detaljnije