POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE – Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2023. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2023. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Rok: 15.9.2023. godine

Detaljnije