POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini – manifestacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim
neprofitnim organizacijama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini – manifestacije

1. CILJ
Cilj Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini- Manifestacije (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada udruženja građana i drugih neprofitnih organizacija sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje/učešće turističko-privrednih manifestacija od međunarodnog/domaćeg značaja (u daljem tekstu: Manifestacija).

Sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu za 2023. godinu, u okviru programa 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma, programska aktivnost 1001 – Razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija, 481 –Dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00- Opšti prihodi i primanja budžeta

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena za:
1) organizovanje Manifestacije ili
2) učešće na Manifestaciji.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za Manifestaciju koja se održava/la u periodu od
01.01.2023. do 01.11.2023. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara. Iznos sredstava po nameni :
A) za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera sa više od 100.000 posetilaca po manifestaciji, koja se u kontinuitetu održava najmanje 20 godina i čiji se program održava najmanje 4 dana:
– od najmanje od 18.000.000,00 dinara do najviše 20.000.000,00 dinara;

B) za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera sa više od 30.000 posetilaca po manifestaciji, koja se u kontinuitetu održava najmanje 10 godina i čiji se program održava najmanje 4 dana:
– od najmanje od 4.000.000,00 dinara do najviše 7.000.000,00 dinara.
V) za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera sa više od 15.000 posetilaca po manifestaciji, čiji se program održava najmanje 4 dana:

– od najmanje od 3.000.000,00 dinara do najviše 6.000.000,00 dinara.
G) za organizovanje Manifestacije koja ne pripada grupi iz tačke A., B. i i tačke V.
– od najmanje od 50.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara.

D) za učešće na Manifestaciji:
– od najmanje od 30.000,00 dinara do najviše 150.000,00 dinara. Navedeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Rok za podnošenje prijave je 27. maj 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 4248, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije