POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA – Akademija veština

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA – Akademija veština

Pravo učešća imaju:
• žene i muškarci sa teritorije Vojvodine koji planiraju osnivanje sopstvenog biznisa
• žene i muškarci preduzetnici sa teritorije Vojvodine za unapređenje i razvijanje postojećih privrednih aktivnosti i usluga
• registrovana udruženja žena sa teritorije Vojvodine koja žele da unaprede/prošire delokrug stvaranja (pravo učešća ima jedna članica udruženja)

Polaznice i polaznici „Akademije veština“ će biti izabrani prema sledećim kriterijumima:
1. da imaju boravište na teritoriji AP Vojvodine
2. da imaju od 20 do 50 godina starosti
3. da planiraju osnivanje sopstvenog biznisa u skladu sa tradicionalnim stvaralaštvom AP Vojvodine (prilog uz prijavu: cilj, vizija i misija, do jedne strane A4 formata)
4. da su aktivni u udruženjima (prilog: potvrda udruženja o aktivnom učestvovanju u radu, cilj i program unapređenja delokruga stvaralaštva)
5. da imaju potrebu sticanja dodatnih veština za unapređenje i razvijanje postojećih privrednih aktivnosti i usluga (prilog: izjava o potrebnom sticanju konkretnih dodatnih veština)
6. da planiraju da sve naučeno primene u narednom periodu na teritoriji AP Vojvodine
7. spremnost udruživanja i poslovne saradnje sa ostalim udruženjima i privrednim subjektima

Cilj programa: Sagledati i ekonomski unaprediti ekonomski potencijal i položaj žena i muškaraca putem edukacija i obuka iz oblasti preduzetništva kroz osnivanje, pokretanje, razvijanje, unapređenje i proširivanje/proširenje biznisa na teritoriji AP Vojvodine. Motivisanje i ohrabrivanje žena i muškaraca koji se bave istim ili srodnim delatnostima da se udruže.

Realizacija programa: Program će biti realizovan od 19. do 21. maja 2023. godine na Paliću u Elitte Palić d.o.o. Troškove prevoza, smeštaja, ishrane, predavača i edukativnog materijala za polaznice i polaznike “Akademije veštine” snosi Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Odluku o izabranim kandidatima donosi komisija Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i o tome će biti izdato javno saopštenje na sajtu Sekretarijata najkasnije 5 dana pre početka „Akademije veština“.

Rok za dostavljanje prijava: 10.maj.2023. godine.

Prijave koje budu dostavljene nakon navedenog roka neće se razmatrati i odbiće se kao neblagovremene.

Način podnošenja prijave:
• Prijave se dostavljaju putem elektronske adrese: dragana@nika-centar.com
• Poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova; Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
• ili lično preko Pisarnice pokrajinskih organa

Prijave dostaviti sa naznakom „PRIJAVA ZA AKADEMIJU VEŠTINA“

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona ili elektronske adrese: 063 295 772, e-mail: dragana@nika-centar.com

Detaljnije