OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 (dvamiliona) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine […]

Nastavi

MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa

MINISTARSTVO KULTURE Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa CILJ KONKURSA Ciljevi konkursa su: stvaranje materijalno-tehničkih uslova za digitalizaciju bioskopa, odnosno, svih neophodnih priprema za ugradnju Digital Cinema projekcione opreme, što obuhvata: • izradu potrebne projektne dokumentacije za unutrašnje uređenje bioskopa i tehnološku opremu; • […]

Nastavi