AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE – Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Konkursi

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za sprečavanje korupcije raspisala je 15. javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata u oblasti sprečavanja korupcije.

Opšti cilj konkursa je doprinos razvoju i jačanju integriteta i poboljšanje organizacije, efikasnosti i efektivnosti rada organa javne vlasti, dok je specifični cilj konkursa, pružanje podrške organizacijama civilnog društva u sprovođenju aktivnosti usmerenih na analizu koruptivnih rizika u propisima i opštim aktima koje donose jedinice lokalne samouprave, prema Metodologiji za procenu rizika od korupcije u propisima koju je donela Agencija. Detalji o konkursu navedeni su u Uputstvu za konkurisanje.

Ukupan ovogodišnji iznos sredstava koja se dodelјuju je 2.000.000,00 dinara, a prijave predloga projekata podnose se najkasnije do 18. aprila 2023. godine.

U periodu od osnivanja Agencije do danas, u okviru finansijske saradnje sa OCD sprovedeno je četrnaest javnih konkursa za dodelu sredstava, putem kojih je podržano 29 projekata, u ukupnoj vrednosti od 44.110.214,46 dinara.

Pregled dodeljenih finansijskih sredstava projektima OCD od 2011. do 2022. godine.

Detaljnije