POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2023. godini

Sredstva za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2023. godinu.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I NAMENE ZA KOJE SE MOGU KORISTITI SREDSTVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

I. Namene izvođenja radova i to za:

1. sufinansiranje postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na ulasku u naseljena mesta;
2. sufinansiranje postavljanja brzinskih displeja na na ulasku u naseljena mesta;
3. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica;
4. sufinansiranje opremanja svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) pešačkih prelaza.

II. Namene izrade tehničke dokumentacije i to za:

5. tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima u naseljenim mestima (definisani odlukom skupštine JLS – član 6, stav 5 Zakona o javnim putevima);
6. opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) raskrsnica;
7. opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) pešačkih prelaza.

Tehnička dokumentacija za namene iz grupe II se izrađuje na jedan od sledećih načina:

Za namenu II-5:
– projekat tehničkog regulisanja saobraćaja – saobraćajni projekat

Napomena:
Lokalna samouprava je u obavezi, da za izabrani državni put izradi projekat koji obuhvata sva naseljena mesta na njenoj teritoriji, kroz koja prolazi definisani državni put.

Za namene II-6 i II-7:
– Idejno rešenje, idejni projekat, projekat za izvođenje ili
– Idejno rešenje, studija opravdanosti sa idejnim projektom, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje ili
– Idejno rešenje, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje.

III. Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za namenu izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova i to za

8. Sistem elektronskog nadzora saobraćaja (izrada tehničke dokumentacije i uspostavljanje: sistema video nadzora, sistema za automatsko prepoznavanje tablica, sistema za merenje brzine vozila i monitoring centra).

Sistem elektronskog nadzora mora da ispuni minimum sledeće uslove:
• Izrađuje se tehnička dokumentacija: idejno rešenje, idejni projekat ili projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje.
• Sistemom elektronskog nadzora se omogućava uspostavljanje: sistema video nadzora, sistema za automatsko prepoznavanje tablica, sistema za merenje brzine vozila i monitoring centra sa integracijom navedenih sistema u jednu platformu.
• Sistem elektronskog nadzora se sastoji od minimum 1 kamere i monitoring centra.

9. Nadogradnja-proširenje postojećeg sistema video nadzora saobraćaja sa automatskom detekcijom prekršaja (izrada tehničke dokumentacije i uspostavljanje novih kamera sa neophodnom infrastrukturom za automatsko prepoznavanje tablica i merenje brzine vozila i/ili prolaska preko crvenog svetla, kompatiblinih sa postojećim sistemom nadzora i monitoring centrom).

Sistem video nadzora saobraćaja sa automatskom detekcijom prekršaja mora da ispuni minimum sledeće uslove:
• Izrađuje se tehnička dokumentacija: idejno rešenje, idejni projekat ili projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje.
• nadogradnjom-proširenjem sistema se omogućava uspostavljanje: dodatnih kamernih mesta kompatibilnih sa postojećim sistemom video nadzora i integracija kamere/a u sistem za automatsko prepoznavanje tablica, sistem za merenje brzine vozila i/ili prolaska preko crvenog svetla i monitoring centar.
• nadogradnja-proširenje sistema se sastoji od minimum 1 kamere i neophodne infrastrukture za integraciju u postojeći sistem.

II CILJEVI SUFINANSIRANJA

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III USLOVI KONKURSA

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 50.783.328,06 dinara

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije (sa pdv-om).
3. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednoj prijavi za:

– Namenu I-1 je: 1.400.000,00 dinara;
– Namenu I-2 je: 1.400.000,00 dinara;
– Namenu I-3 je: 3.500.000,00 dinara
– Namenu I-4 je: 2.000.000,00 dinara;
– Namenu II-5 je: 4.200.000,00 dinara;
– Namenu II-6 je: 1.000.000,00 dinara;
– Namenu II-7 je: 600.000,00 dinara;
– Namenu III-8 je: 4.800.000,00 dinara;
– Namenu III-9 je: 3.000.000,00 dinara;

4. Jedna jedinica lokalne samouprave može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu.
Jedna jedinica lokalne samouprave može podneti prijave za najviše 4 namene.

5. Rok za podnošenje prijava je 30. mart 2023. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije