Dobrotvorni fond „Volant“ prihvata projektne predloge u sklopu fonda za ublažavanje uticaja COVID-19 pandemije

Konkursi

DOBROTVORNI FOND „VOLANT“

Dobrotvorni fond „Volant“ prihvata projektne predloge u sklopu fonda za ublažavanje uticaja COVID-19 pandemije

Rok za prijavu na konkurs 31.07.2022

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva
• Drugo
Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu
do 45.000 £

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške
Ljudski resursi i socijalni razvoj
• Zdravstvo
Ostalo
• Humanitarna pomoć, zdravlje, COVID-19
Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta do tri godine

Posebni zahtevi donatora
Dobrotvorni fond „Volant“ prihvata prijave od dobrotvornih organizacija koje pokazuju snažan fokus na ublažavanje socijalne deprivacije i pružanje pomoći ranjivim grupama koje su posebno pogođene pandemijom Covid-19. Prijave za medicinsku opremu i proizvodnju ili distribuciju zaštitnih sredstava će takođe biti razmatrane.

Link do konkursa
https://www.volanttrust.org/how-to-apply-covid-19/

Izvor