Međunarodni javni poziv “Be.CULTOUR” projekta o kulturnom turizmu i nasleđu

Konkursi

SKGO

Međunarodni javni poziv “Be.CULTOUR” projekta o kulturnom turizmu i nasleđu

Projekat “Be.CULTOUR” – koji je finansiran kroz EU Program “Horizon 2020”, a koji se sprovodi u 18 regiona iz i van EU od strane 15 organizacija, među kojima je i Stalna konferencija gradova i opština – raspisuje međunarodni javni poziv za 12 gradova i opština, razvojnih agencija, turističkih organizacija i drugih lokalnih i regionalnih inicijativa – za pridruživanje Be.CULTOUR zajednici, koja će do kraja 2023. godine raditi na inovacijama u oblasti kulturnog turizma i ciklične ekonomije.

Rok za prijavu je 30. maj 2021.godine, a više informacija o javnom pozivu nalaze se na: https://errin.eu/becultour-beyond-cultural-tourism-community

SKGO kontakt osoba: Igor Pucarević, igor.pucarevic@skgo.org

Izvor