EREF-ov Program grantova za istraživanje

Konkursi

ENVIRONMENTAL RESEARCH & EDUCATION FOUNDATION

EREF-ov Program grantova za istraživanje
Environmental Research and Education Foundation (EREF) otvara poziv za prijavljivanje za Program grantova za istraživanje u svim oblastima integrisanog upravljanja čvrstim otpadom, sa jakim fokusom na održivost upravljanja čvrstim otpadom.

Rok za prijavu na konkurs
01.05.2021 do 17 h

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva
• Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu
od 100.000 do 500.000 $

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške
Životna sredina i klimatske promene
• Zaštita životne sredine

Ciljna grupa podrške
• Akademska zajednica

Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta
2 do 3 godine

Posebni zahtevi donatora
Teme pred-predloga moraju se odnositi na prakse održivog upravljanja čvrstim otpadom u sledećim područjima: Minimizacija otpada Reciklaža Konverzija otpada u energiju, biogoriva, hemikalije ili druge korisne proizvode. To uključuje, ali nije ograničeno na sledeće tehnologije: Otpad u energiju Anaerobna digestija Kompostiranje Ostale tehnologije termičke ili biološke konverzije. Strategije za promociju preusmeravanja ka većoj i boljoj upotrebi (npr. preusmeravanje organskih proizvoda, analiza tržišta, optimizovano upravljanje materijalom, logistika itd.) Odlaganje na deponije

Link do konkursa
https://erefdn.org/research-grants-projects/how-to-apply-for-grant/

Izvor