Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja

Cilj/namena konkursa/javnog poziva: Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji APV, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

Pravo učešća imaju: gradovi i opštine sa teritorije APV

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima):
* Za izradu lokalnog akcionog plana: 200.000,00 rsd
* Za izradu LAP u oblasti stanovanja: 600.000,00 rsd

Sopstveno učešće: Da (50%)

Rok za podnošenje prijava: 25.06.2021. godine

Kontakt: 021/452-320

Detaljnije