Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2021. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2021. godini

Rok: do utroška sredstava, a najksanije do 30.11.2021. g.

Detaljnije