Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2021. godini

Konkursi

NSZ

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2021. godini

Rok: do utroska sredstava, a najkasnije do 30.11.2021. g.

Detaljnije