Poziv za prijavu projektnih ideja lokalnih inicijativa u okviru konkursa – Podrška za mobilizaciju zajednice

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Poziv za prijavu projektnih ideja lokalnih inicijativa u okviru konkursa – Podrška za mobilizaciju zajednice

Aplikanti mogu biti neformalne inicijative i registrovane organizacije građanskog društva sa teritorije Republike Srbije koji aktivno deluju u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti.

Aplikanti mogu aplicirati sa jednom projektnom idejom koji se odnosi na jednu od navedenih oblasti u konkursu.

NAPOMENA: Projektni predlozi profitnih inicijativa, državnih i javnih institucija, međunarodnih organizacija, partijskih i verskih organizacija, medija neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog konkursa.

Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2021.

Detaljnije