Poziv- seminar za jačanje žena preduzetnica

Poziv Vesti

Arhus centar Novi Sad uz podršku Misije OEBS u Srbiji, implementira projekat „Umrežavanje i međusektorska saradnja sa ciljem razvoja ženskog preduzetništva /mogućnosti tranzicije ka održivim-cirkularnim poslovnim modelima“

Projektom je predviđena aktivnost organizovanja on-line seminara usmerenog na jačanje kapaciteta MSP kojima upravljaju žene kako bi se utvrdili načini prevazilaženja negativnih uticaja epidemije COVID – 19 kroz održive modele i kako bi se osnažile preduzetnice u prelažanju na poslovni model održive/kružne ekonomije.

Cilj seminara je da okupi preduzetnice (i preduzetnike), ženska poslovna udruženja, žene iz ruralni sredina, žene koje se bave poljoprivredom i predstavi pravni okvir za osnivanje i registraciju MSP, dostupne finansijskim instrumente, subvencije za MSP i preduzetnice/ike u Srbiji, finansijskih instrumenata dostupnih iz EU.

On line seminar biće održana 06.11. 2020. godine sa početkom u 11.00 časova na on-line platforma ZOOM.

Molimo Vas da prijavu učešća potvrdite najkasnije do 04.11.2020. godine na e-mail adresu aarhus.novisad@gmail.com Prijavljeni učesnici će dobiti link za pristup on-line događaju na platformi ZOOM.

http://aarhusns.rs/