Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

I. SVRHA KONKURSA

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada je bodovanje uspostavljeno) za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) komasaciju (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi);
2) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta;
3) nabavku nove opreme za navodnjavanje;
4) iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja;
5) studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju;
6) studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju;
7) studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju.

Radovi, odnosno nova investiciona i druga ulaganja se izvode na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomne pokrajine.

Izuzetno, studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju se izvode na teritoriji Republike Srbije uključujući autonomnu pokrajinu.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnik sredstava za radove na novim investicionim i drugim ulaganjima na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta može da bude:

1) jedinica lokalne samouprave,
2) fizičko lice,
3) naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova i institut koja je akreditovana od strane Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija,
4) naučnoistraživačka organizacija za detekciju načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: akreditovan institut;
5) ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,
6) privredno društvo;
7) preduzetnik,
8) zemljoradnička zadruga.

Detalji