Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Transparentnost i odgovornost u javnom sektoru

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• doprinose borbi protiv korupcije u javnom sektoru;
• uključuju nove aktere u upravljanje i nadzor nad javnim finansijama;
• doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja i njegovom unapređenju;
• unapređuju svest, znanje i praksu zaštite podataka o ličnosti, posebno u digitalnom okruženju.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore, korisnička udruženja itd.), univerziteti, policy instituti, sindikati, mediji, državni i lokalni organi vlasti.

Posebno će biti vrednovani projekti koji se zasnivaju na saradnji i angažovanju različitih aktera u ostvarivanju ciljeva konkursa.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 19. MAJA 2019. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije