Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdtaka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SKERETARUIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdtaka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti nakon 1. januara 2018. godine do 18. novembra 2018. godine.

VISINA SREDSTAVA
Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 120.000,00 dinara do najviše 1.200.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo da konkurišu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici koji imaju sedište odnosno registrovani ogranak na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) upisani su do 1. juna 2017. godine i to:

1. pravna lica, registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge, koja su prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu, razvrstana na mikro ili mala pravna lica i
2. preduzetnici koji vode dvojno ili prosto koigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih obveznika poreza od samostalne delatnosti).

Rok z apodnošenje prijava je do 3. decembra 2018. godine.

Detaljnije