Izgradnja mini pič terena

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Izgradnja mini pič terena

Početak realizacije projekta mini pič terena za mlade

Ministarstvo omladine i sporta objavljuje početak realizacije zajedničkog projekta „Izgradnja mini pič terena za mlade“, koji finansira Ministarstvo, Fudbalski savez Srbije i Vlada Kraljevina Norveška. Projektom se finansira izgradnja i opremanje mini pič terena (veštačka trava, standardizovana ograda, koševi, golovi i mreža za odbojku).

Osnovni ciljevi  projekta usklađeni su  prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:
-doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;
-stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;
-sistemsko planiranje razvoja i održavanja sportskih terena;
-unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajedn

click here How to win back your ex

ica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano nacionalnoj, verskoj osnovi).

Kriterijumi i uslovi:
Opšti kriterijumi za učešće u projektu:
1. Obezebeđivanje lokacije za izgradnju terena
2. Obezbeđivanje sopstvenih finansijskih sredstava (finasiranje pripremnih radova, održavanje terena)
3. Aktivno učešće opštinskih sportskih saveza i  kancelarija za mlade (kao i drugih zainteresovanih strana) u realizaciji ciljeva utvrđenih projektom.

Lokalne samouprave koje žele da učestvuju u ovom projektu treba da kontaktiraju Ministartsvo omladine i sporta za dobijanje aplikacionog formulara i preuzimanje konkursne dokumentacije, koju treba popuniti i dostaviti najkasnije do 10. aprila 2009. godine.

Ministartsvo omladine i sporta i Fudbalski savez Srbije održaće 23. marta 2009. godine  prezentaciju projekta. Molimo sve zainteresovane lokalne samouprave da se prijave za učešće na prezentaciji na e-mail adresu sport.tereni@mos.gov.rs najkasnije do 20. 3.2009.godine.

zp8497586rq