Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program), sprovodi Kabinet ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra), a za realizaciju Programa obezbeđenja su sredstva u iznosu od 52.029.000,00 dinara

Sredstva su opredeljenja za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 26.014.500,00 dinara namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou.
2. Maksimalan iznos od 10.405.800,00 dinara namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva.
3. Maksimalan iznos od 5.000.000,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji.
4. Maksimalan iznos od 5.405.800,00 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji.
5. Maksimalan iznos od 5.202.900,00 dinara namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji.

Opredeljena sredstva se dodeljuju u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti, a sve aktivnosti koje su predviđene Programom moraju biti sprovedene do kraja 2018. godine.

Cilj
Opšti cilj Programa je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno- istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o aktivnostima Vlade Republike Srbije koja putem sistemskih mera i rešenja podržava razvoj tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.

Krajnji cilj Programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.
Realizacijom Programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i tehničkim, kadrovskim i ekspertskim kapacitetima, mogu da obezbede uspešnu realizaciju mera za čije sprovođenje su namenjena sredstva iz ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Za sva pitanja u vezi sa realizacijom Konkursa zaintersovani mogu obratiti na broj telefona 011 3617 587.

Detaljnije