Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoj preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 1 Programa imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i poseduju iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i tehničke i kadrovske kapacitete kojima mogu da obezbede uspešnu realizaciju navedene mere.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru realizacije mere iz tačke 2 Programa imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i poseduju iskustvo u realizaciji istih ili srodnih projekata i dostave indikatore na osnovu kojih će pratiti kako realizacija projekta doprinosi razvoju ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Detaljnije