Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za šta je opredeljeno 250.000.000,00 dinara.

U prilogu se nalaze Javni poziv – Program podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara, kao i obrazac prijave.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:
1. Maksimalan iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za adaptaciju prostora regionalnog inovacionog startap centra u cilju obezbeđenja infrastrukturnih uslova za rad startapova;

2. Maksimalan iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za opremanje regionalnog inovacionog startap centra u cilju obezbeđivanja tehničko-tehnoloških uslova za rad startapova;

3. Maksimalan iznos od 6.000.000,00 dinara namenjen je za realizaciju programa rada i upravljanja regionalnim inovacionim startap centrom u cilju obezbeđenja održivosti poslovanja i razvojnih aktivnosti podrške startapovima.

Cilj programa je da se sistemski unapredi inovacioni ekosistem kroz podršku otvaranju regionalnih inovacionih startap centara koji će zajedno sa sličnim centrima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu obezbediti potrebne uslove i jednake šanse za realizaciju inovativnih preduzetničkih ideja u Srbiji.

Pravo na bespovratna sredstva imaju organizacije iz inovacionog ekosistema (naučno-tehnološki, industrijski i inovacioni parkovi, inkubatori, akceleratori…) koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave i koje dokažu da imaju kapaciteta da otvore regionalni inovacioni startap centar.

Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava.

Detaljnije