Certop CO d.o.o. Kanjiža i Mediation Team doo Kanjiža organizuje 5. seminar – trening

Vesti

Certop CO d.o.o. Kanjiža i Mediation Team doo Kanjiža organizuje 5. seminar – trening

„ZBOG ČEGA SE GUBE REZULTATI POSLOVANJA?”

Seminar će se održati u Kanjiži dana 30. januara 2018. godine (utorak) u Banji Kanjiža (Narodni park bb) objekat Aquamarin sa početkom u 09,30 časova.

Neke od tema koje će biti obrađene na ovom seminaru su:

1. Zašto preduzeća proizvode bitno manje od svojih mogućnost?

2. Zašto su u velikoj meri izložena tržišnim i drugim uticajima okruženja?

3. Kako se može značajno povećati prihod preduzeća i sposobnost postizanja rezultata, bez bitnih ulaganja?

4. Jedan briliantan menadžerski alat za svesno povećanje prihoda, efikasnosti i efektivnosti.

Predavač: Laczkó Péter, Direktor društva Lawrence & Bennet Company Management Group iz Budimpešte.

Učešće na seminaru je besplatno, bez kotizacije, ali je obavezna registracija (u prilogu je prijavni list).

Na seminaru je obezbeđen prevod sa mađarskog na srpski jezik.

Prijavni list