Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi 1. Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, […]

Nastavi

Krediti / Garancije za radno neaktivne žene i mlade do 35 godina starosti

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena i mladih do 35 godina starosti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine 1. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, radno neaktivnim ženama i mladima do 35 godina starosti, radi […]

Nastavi

Krediti / Garancije za preduzetnice, vlasnice malih preduzeća i mlade do 35 godina starosti

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama, ženama osnivačima malih preduzeća i mladima do 35 godina starosti koji delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine 1. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, ženama preduzetnicama, […]

Nastavi