Konkursi

FORUM ZA ODGOVORNO POSLOVANJE i SMART KOLEKTIV

Nagrada za korporativno volontiranje

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv pozivaju sve kompanije koje sprovode programe volontiranja zaposlenih da se prijave na konkurs za sedmu po redu godišnju Nagradu za korporativno volontiranje.

Nagrada za korporativno volontiranje uspostavljena je 2011. godine u saradnji sa međunarodnim partnerima CSR Europe i BITC u sklopu obeležavanja evropske godine volontiranja, kao deo šire inicijative koja je realizovana u 23 evropske zemlje i dodeljuje se s ciljem da se prepoznaju i promovišu kompanije koje, osim novčanih sredstava, ulažu vreme i veštine svojih zaposlenih u razvoj lokalne zajednice.

Ovogodišnja priznanja dodeljuju se velikim i srednjim kompanijama u kategorijama:

  • Najbolji volonterski program, za program volontiranja koji je usklađen sa strategijom društveno odgovornog poslovanja kompanije i koji ostvaruje dugoročne uticaje na razvoj lokalne zajednice i zaposlenih;
  • Najuspešnije partnerstvo u lokalnoj zajednici, za najuspešnije partnerstvo između kompanije i neprofitnih organizacija pri sprovođenju programa volontiranja zaposlenih;
  • Razvoj zaposlenih, za programe koji su posebno doprineli razvoju specifičnih veština, timskog duha i senzibilisanosti za probleme lokalne zajednice kod zaposlenih u kompaniji;
  • Skill based volontiranje, za programe koji podrazumevaju doniranje specifičnih znanja i veština, ekspertize ili liderstva neprofitnim organizacijama i društvenoj zajednici, radi postizanja održivosti, efikasnosti ili širenja kapaciteta.
  • Pro bono podrška, za profesionalni angažman urađen volonterski i bez nadoknade u oblasti ekspertize kompanije.
  • Najbolja volonterska akcija, za aktivnosti koje su mobilisale veliki broj zaposlenih i inspirisale druge aktere na podršku lokalnoj zajednici.
  • Posebno priznanje biće dodeljeno malim preduzećima koja neguju kulturu uključivanja zaposlenih u podršku lokalnoj zajednici

Konkurs za kompanije otvoren je do 16. novembra 2017. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti kancelariji Foruma za odgovorno poslovanje putem telefona: +381 (0)11 26 59 700 ili elektronske pošte na adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs.