Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije APV za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima sa teritorije Atonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje troškova organizovanja kongresa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini

Ciljevi Konkursa su: afirmacija kongresnog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine, podizanje profesionalnih standarda kongresnog turizma kao jednom od najprofitabilnijih oblika turističkih kretanja, unapređenje kongresno-turističke ponude, povećanje ukupne turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje kongresnog turizma, pozicioniranje AP Vojvodine kao poželjne kongresne destinacije.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za organizovanje kongresa i odobravaju se u visini do 50% prihvatljivih troškova.

Odobravaju se iznosi od 50.000,00 do 350.000,00 dinara (bez PDV-a).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti sa teritorije AP Vojvodine koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom i to privredna društva, registrovana u APR, koja su prema finansijskim izveštajima za 2015. i 2016. godinu, razvrstana na mikro i mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preduzetnici.

Privredni subjekti mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije