Obaveštenje Ministarstva zdravlja RS

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

O b a v e š t e nj e

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 21. avgusta 2017. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2018, 2019. i 2020. godinu, shodno dopisima u prilogu, na obrascima: matrica M1 i M2 sa Specifikacijom troškova i Prilogom 1.

Prateća dokumenta možete pogledati na linku: http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2017/Jul/DOPISI.pdf