Obaveštenje Ministarstva zdravlja RS

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE O b a v e š t e nj e Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 21. avgusta 2017. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, […]

Nastavi