Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2017. godini

Predmet Konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2017. godini.

Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
•    programi likovnih i primenjenih umetnosti i multimedije
•    muzički programi
•    književna predstavljanja (obavezan prevod)
•    audio-vizuelne projekcije i programi predstavljanja autora/dela
•    tematski paneli, tribine, okrugli stolovi
•    manji scenski nastupi (uz obavezan prevod /titl)
•    promocija kulturnog nasleđa i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni  upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene inostranoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz podršku projektima koji će biti (su)finansirani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u inostranstvu. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kroz osnaživanje saradnje sa inostranim homolognim partnerima/institucijama/organizacijama.

Konkurs je otvoren od  25. marta do 25. aprila 2017. godine.  

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na navedenu elektronsku adresu:jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs   / tel: 011/ 3398 175 /

Detaljnije

Save