Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Konkursi

scholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu studentskih stipendija

Na osnovu člana 8. Odluke o stipendiranju studenata opštine Kanjiža („Službeni list opštine Kanjiža“, br.  6/2014) Predsednik opštine Kanjiža  raspisuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2016/2017. godini.

Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji:

 • je državljanin Republike Srbije,
 • ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa,
 • upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija sa zvanjem drugog stepena diplomskih akademskih studija (Master)
 • je redovan student akreditovanog fakulteta koji ima sedište na teritoriji Republike Srbije.
  Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave.

Uz popunjeni obrazac prijave kandidat podnosi i sledeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte,
 • dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Kanjiža, izdat posle datuma objavljivanja konkursa kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uverenje o upisu na fakultet ili o upisu na narednu godinu studija,
 • uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
 • uverenje nadležnog organa starateljstva da je student bez roditeljskog staranja, odnosno da je korisnik novčane socijalne pomoći,
 • potvrdu o nezaposlenosti,
 • overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
 • uverenje o iznosu prosečnog mesečnog prihoda porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je raspisan javni konkurs (za zaposlene članove porodice uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka od penzije ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).
 • fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 26. oktobra 2016. godine do 9.novembra 2016. godine

Prijave na konkurs dostavljaju se putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Komisija za studentske stipendije, Glavni trg br. 1, 24420 Kanjiža sa naznakom „ZA STUDENTSKU STIPENDIJU“ ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1. u Kanjiži, kancelarija br. 2, šalter br. 8.
Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 024/ 875-166 lok.221. (Apro Oto).

Detaljnije