Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže

Konkursi

kanalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Pravo za učešće na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava: 05.04.2016. godine.

Detaljnije