13 Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE 13 Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za tekuću 2016. godinu Konkursi su otvoreni od 07. marta do 31. marta 2016. godine Konkurs – crkve Konkurs – programi i projekti – osnovno – srednje Konkurs – oprema – osnovne […]

Nastavi

4 Javna konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 4 Javna konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora 1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou 2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju 3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, […]

Nastavi