Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počinje sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije. Reč je o: kreditima za trajna obrtna sredstva, za tekuću likvidnost i kratkoročnim kreditima, kao i kreditima […]

Nastavi