Sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini

Rok: 18.03.2016. godine.

Detaljnije