Javni pozivi za finansiranje sportskih programa

OPŠTINA KANJIŽA Javni pozivi za finansiranje sportskih programa Na osnovu člana 14. Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža („Službeni list opštine Kanjiža“,br.5/2015) predsednik opštine Kanjiža raspisuje Javni poziv za finansiranje godišnjih programa za potrebei interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža  iz budžeta opštine Kanjiža u 2016. […]

Nastavi

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima

OPŠTINA KANJIŽA Javni oglas za dodelu stipendija sportistima Na osnovu člana 7. Odluke o sportskim stipendijama („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 2/2013) predsednik opštine Kanjiža dana 04.02.2016. godine raspisuje Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2016. godini. Javni oglas se raspisuje za dodelu stipendija sportistima u 2016. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu […]

Nastavi