Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine.

Detaljnije