Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује К О Н К У Р С за суфинансирање започињањa нових поступака комасације 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Циљ конкурса јесте започињање нових поступака комасације локалних самоуправа (градова и општина) с територије АП Војводине. 2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА: Укупан износ […]

Nastavi

Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује К О Н К У Р С за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује К О Н К У Р С за суфинансирање опремања пољочуварске службе 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. 2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА: Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом […]

Nastavi