Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata

Konkursi

stari yanat grncarMINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je javni poziv za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2015. godini.

Ukupan iznos subvencija namenjen starim zanatlijama iznosi dva miliona dinara. U okviru ove sume dodeljuje se 21 subvencija i to 10 subvencija od 50 hiljada dinara, sedam od 100 hiljada dinara i četiri subvencije od 200 hiljada dinara.

Konkurs će biti otvoren do 3. avgusta, a pravo učešća na konkursu imaju isključivo privredni subjekti, ne i udruženja.

Detaljnije