Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkursi

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
1. Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa pripadnika romske populacije u Srbiji, kroz izradu relevantnih izveštaja i istraživanja;

2. Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa;

3. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije;

4. Programi namenjeni većem uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije
Konkurs je otvoren do 07.08.2014. godine.

Detaljnije