Prezentacija mogućnosti finansiranja projekata namenjenih malim i srednjim preduzećima, tokom budžetskog perioda 2014-2020 Evropske unije.

Vesti

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Subotica, održaće u sredu, 12. februara 2014. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica, prezentaciju mogućnosti finansiranja projekata namenjenih malim i srednjim preduzećima, tokom budžetskog perioda 2014-2020 Evropske unije.

Evropska unija će u novom programskom periodu insistirati na intenzivnijem uključivanju i saradnji privrede i istraživanja.  Koncept finansiranja u okviru pojedinih programa će se u velikoj meri osvrtati na princip saradnje univerziteta, privrede i državne uprave.  Na ovaj način se planira povećanje potencijala za ekonomski razvoj i inovacije u okviru ekonomija zemalja koje su uključene u programe Zajednice.

Na prezentaciji će biti predstavljeni novi programi EU, „Horizon 2020“ i „COSME“, i mogućnosti uključivanja u projekte koji će funkcionisati na ovim osnovama.  Na ovaj način će se kompleksna tematika ovih programa približiti privrednicima i inovatorima, koji su zainteresovani za ovaj vid saradnje i prikazaće se mogućnosti konkurisanja za sredstva EU koja su namenjeni privrednicima sa teritorije cele Evropske unije i Srbije.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite najkasnije do 11.02.2014. godine na e-mail subotica@komora.net ili tel/faks 024/553-357.